Logo Hanoi University of Pharmacy

Hanoi University of Pharmacy

Introduction

Tiền thân của Trường Đại học Dược Hà Nội là khoa Dược thuộc trường Y - Dược Đông Dương do Toàn quyền Đông Dương ký nghị định thành lập ngày 8/1/1906. Ngày 22 tháng 4 năm 1924, Toàn quyền Đông Dương ký nghị định giao nhiệm cho trường đào tạo bác sĩ y khoa và dược sĩ hạng nhất. Trước năm 1935 sinh viên năm thứ 5 thi và bảo vệ luận án tốt nghiệp tại Pháp. Năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám, Trường có tên là Trường Đại học Y Dược khoa Việt Nam do Giáo sư Hồ Đắc Di làm hiệu trưởng. Ngày 15 tháng 11 năm 1946, Bộ Quốc gia Giáo dục tổ chức khai giảng khóa đầu tiên. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Trường Đại học Y - Dược của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tản cư đến vùng tự do Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Tháng 7 năm 1948, Ban Dược khoa của Trường được thành lập lại tại Thái Nguyên và giao đào tạo Dược cho Cục Quân y. Trong thời gian kháng chiến 1947-1954 Trường đại học Y Dược Hà Nội (tại Hà Nội bị chiếm đóng) đào tạo được 106 bác sĩ và dược sĩ. Ngày 28 tháng 1 năm 1955, nghị định 452/ZYO-ND-3 bổ nhiệm Giáo sư Hồ Đắc Di giữ chức giám đốc trường Đại học Y Dược khoa, Giáo sư Trương Công Quyền làm phó giám đốc phụ trách Khoa Dược. Ngày 29 tháng 9 năm 1961, Khoa Dược được tách khỏi Trường đại học Y Dược khoa, thành lập Đại học Dược khoa do dược sĩ Vũ Công Thuyết làm hiệu trưởng. Ngày 11 tháng 9 năm 1985, Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định số 1004/BYT-QĐ đổi tên Trường đại học Dược khoa thành Trường Đại học Dược Hà Nội. Năm 2011, Trường Đại học Dược Hà Nội được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Trường Đại học Dược Hà Nội có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới. Trường là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược. Trường Đại học Dược Hà Nội có mục tiêu phát triển thành một Trường trọng điểm quốc gia, một trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu về Dược của cả nước, ngang tầm với các nước trong khu vực vào 2020 và thế giới vào 2030.

Show More

Basic information

 • English name: Hanoi University of Pharmacy
 • Address: 15 Lê Thánh Tông, Hà Nội

 • Field: Natural Sciences - Technology
 • Website: Chưa cập nhật

 • Undergraduate students: 3251
 • Master’s students: 190
 • Doctoral students: 44

Total training size: 3485
 • Undergraduate programs: 1
 • Master’s programs: 6
 • Doctoral programs: 7

Total number of education programs: 14
 • Full-time faculty staff: 181
 • Part-time lecturers/professors: 189

Total number of academics: 238
 • Full-time faculty staff with doctorate degree: 82
 • Full-time faculty staff bearing titles of Prof. or Assoc. Prof : 39

Evaluation (Research university)

Criterion Rating
Overall
<% categoryScore.criterion_category.name %>

Map